V rámci SEO optimalizácie ponúkame nasledujúce služby:

 • nastavenie a konfigurácia služby Google Analytics – webová analýza, ktorá Vám poskytuje podrobné prehľady návštevnosti a o efektivite marketingu
 • nastavenie a konfigurácia služby Google Webmaster Tools
 • jedinečný „tag“ <title> pre každú stránku, článok, produkt na webe. Možnosť pridávania názvov automaticky, prípadne manuálne v prehľadnom administratívnom rozhraní CMS
 • automatické vytváranie „seo friendly“ (užívateľsky prívetivých) URL adries – tzv. čisté URL; napr: na základe zadaného názvu obsahu alebo predávajúceho produktu
 • optimalizácia názvov, nadpisov navigácie, kategórii a odkazov na stránke
 • automatické odstránenie diakritiky z názvu a URL adresy nahrávaných súborov
 • efektívne členenie „header tags
 • odstránenie duplicity adries URL jednotlivých odkazov na stránku
 • administračné rozhranie pre automatické presmerovanie „mŕtvych odkazov“ na stránku
 • možnosť pridania „meta tagov“ (zobrazujú sa v hlavičke stránky – kľúčové slová, popis stránky, copyright, robots atď.) pre každú stránku, článok, kategóriu a produkt zvlášť
 • vytvorenie dynamickej mapy stránky pre vyhľadávače
 • vytvorenie mapy stránky pre používateľov
 • podrobná analýza tematického zamerania kľúčových slov na webe a vytvorenie auditu
 • konfigurácia súborov robots.txt a htaccess (nastavenie preferovanej domény atď.)
 • optimalizácia výkonu stránky, CSS, Javascript a kódu v súlade s W3C
 • nastavenie a konfigurácia služby Google Adwords a vytvorenie kampane na základe analýzy marketingového trhu na internete
 • výmena odkazov (link exchange) a registrácia do katalógov
 • social bookmarking“ – využitie sociálnych sietí na spropagovanie stránky
 • aktívny, pravidelný SEO marketing na stránke, zisťovanie a porovnávanie stránky s konkurenciou na internete. Tvorba efektívnejšieho auditu na základe požiadaviek trhu
 • správa a tvorba reklamnej kampane PPC (pay per click)
 • vytvorenie xml feedu do porovnávačov cien podľa vzorových sylabov jednotlivých stránok, ktoré ponúkajú tieto služby.