Analýza efektívnych kľúčových slov pre kampaň

V tejto časti procesu sa zaoberáme hľadaním tých "správnych" kľúčových slov, ktoré Vám zabezpečia efektívne CTR (click-through rate) = pod týmto pojmom sa rozumie tzv. miera preklikov. Je to pomer medzi počtom kliknutí na odkaz a počtom jeho zobrazení vyjadrený v percentách. Súčasťou procesu je aj monitoring konkurencie, na základe ktorého Vám navrhneme najefektívnejšie riešenie pre úspešnú kampaň. Na základe dôkladnej analýzy a s pomocou kvalitných nástrojov, zostavíme komplexný zoznam kľúčových slov pre kampaň.

Vytvorenie štruktúry kampane

Každá kampaň je kolekcia reklamných zostáv - zoskupení. Reklamná zostava obsahuje jednu alebo viac reklám, ktoré sa zameriavajú na sadu kľúčových slov, umiestnení alebo oboje. Našou analýzou a následným návrhom správnej štruktúry kampane, dostanete od nás flexibilné riešenie pre Váš internetový marketing. Ponúkame Vám reklamné zostavy pre tieto špecifické oblasti:
  • hlavné kľúčové slová
  • hlavné kľúčové slová konkurencie
  • najčastejšie používané kľúčové slová
  • špecifické kľúčové slová pre konkrétne produkty
  • google search - návrh optimálneho denného rozpočtu - cieľom je najvyššia návratnosť investícií
  • search partners - špecifická kampaň podľa geolokácie
  • dayparting - optimálne načasovanie reklamy - cielený marketing na určitú hodinu
  • content network - rôzne nastavenie kampane, pričom kľúčovým faktorom je typ distribučnej siete
Stratégiu obmieňame a vylepšujeme počas celého procesu. Výsledkom je prehľadný reporting a zvýšenie počtu návštevníkov.