Responzívne webové projekty Fenestra, 16 dní aktivizmu, Bunker, Bunkrík
Fenestra projekt

Fenestra - skupina žien, ktoré sa snažia prispievať k pozitívnym zmenám v životoch žien, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch, a ich detí.

Kampaň 16 dní aktivizmu je pre nás všetkých príležitosťou prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách.

Bunker - stránka je venovaná mladým ľuďom vo veku 15 - 26 rokov, ktorí zažívajú násilie vo vzťahu, alebo doma.

Bunkrík vznikol preto, lebo vieme, že veľa detí zažíva násilie v rodine.

Technológie: PHP, MySQL, CSS, Jquery, Javascript, Drupal 7, Responzívne šablóny