Čo je Drupal?

Drupal je webový systém CMS (content management system) a framework CMF pre správu obsahu, so schopnosťou prispôsobiť sa konkrétnym potrebám a požiadavkám na funkčnosť. Vďaka početnej komunite vývojárov sa neustále zvyšuje jeho funkcionalita, kvalita a bezpečnosť. Drupal, jeho modularita a API (application programming interface) ponúkajú prakticky neobmedzené možnosti, ako túto platformu využiť.

Prečo postaviť webový projekt na platforme Drupal?

 • flexibilita pri rozvoji webového projektu
 • prispôsobenie požiadaviek na mieru
 • rozšíriteľnosť, robustnosť a bohatá funkcionalita
 • jednoduchá konfigurácia pre prepojenie s inými webovými projektami a aplikáciami
 • možnosť vytvorenia náročných schém komplexných činností a ich väzieb (workflow)
 • prehľadné triedenie, filtrovanie a kategorizácia obsahu
 • profesionálna platforma pre SEO (optimalizácia pre vyhľadávače)
 • vynikajúci systém správy užívateľov a oprávnení
 • podpora multijazyčnosti
 • bezpečná a stabilná platforma
 • široká používateľská komunita a inovatívnosť

Aký je priebeh tvorby webového projektu?

K webovým projektom pristupujeme individuálne, vzhľadom na ich špecifickosť. Vo všeobecnosti však plánovanie tvorby projektu rozdeľujeme na štyri fázy:

 • zahájenie projektu - vízia, rozsah, štúdia požiadaviek
 • implementácia a tvorba funkcionality
 • grafický design a tvorba šablóny
 • testovanie a spustenie
Na konci každej z fáz nasleduje konzultácia s klientom. Ak je spätná väzba od klienta pozitívna, prechádza projekt do ďalšej fázy. Týmto je zabezpečená obojstranná spokojnosť vo väzbe dodávateľ vs. vykonávateľ. Po ukončení poslednej fázy s klientom dohodneme ďalšie podrobnosti ohľadom administrácie (napr. spravovanie užívateľov a obsahovej časti, pravidelné zálohovanie, aktualizácia, technická údržba) a budúcnosti (napr. školenie zamestnancov, vytvorenie doplnkovej funkcionality, prepojenie s inými aplikáciami) webového projektu.

Čo je wireframe?

Wireframe (drôtený model). Pod týmto pojmom rozumieme jednoduchý model, pomocou ktorého sa definuje obsah, rozloženie prvkov a funkcionalita pre konkrétny webový projekt. Jeho základom sú čiary (wires - drôty). Jeho tvorba priamo nadväzuje na požiadavky i zadania klienta a ďalej potom slúži programátorom a grafikom.

Čo je šablóna?

Šablóna je základ grafického dizajnu - vzhľadu. Je to vizuálny podklad pre projekt.

Čo je modul?

Modul je plugin, prostredníctvom ktorého sa zvyšuje, upravuje a obohacuje funkcionalita. Moduly predstavujú v prenesenom význame kocky skladačky, pomocou ktorých je možné vytvoriť komplexný flexibilný systém pre širokú škálu webových projektov (firemné stránky, osobné stránky, internetové obchody, diskusné fóra, blogy, portály).