ZAOBERÁME SA TVORBOU WEBOVÝCH PROJEKTOV V CMS DRUPAL. PRI ICH VÝVOJI VYUŽÍVAME KONŠTRUKTÍVNE MYSLENIE, AGILNÝ PRÍSTUP A NASLEDUJÚCI POSTUP PRÁCE:

 

  • Zahájenie projektu - štúdia, vízia, návrh realizácie, cenová kalkulácia, vytýčenie dátumu ukončenia projektu, tvorba Wireframe, spracovanie počiatočných funkčných a technických požiadaviek. Vytvorenie projektového plánu.
  • Vývoj, implementácia a tvorba funkcionality - zostavenie komplexnej funkcionality na báze projektového plánu, implementácia modulov, tvorba modulov na mieru, konfigurácia oprávnení, kategorizácia a implementácia obsahu.
  • Grafický design a tvorba šablóny - grafické spracovanie projektu, kódovanie šablóny, doladenie na základe dodatočných požiadaviek klienta.
  • Testovanie a spustenie projektu online - webový projekt je dokončený a pripravený na presun z vývojového prostredia do produkčného, testovanie zobrazenia v rôznych prehliadačoch, tvorba dokumentácie pre klienta, všetky požiadavky funkcionality a grafického spracovania sú splnené a doba na realizáciu projektu uplynula.
  • Údržba, aktualizácia a záloha, SEO, SEM - pravidelná aktualizácia a záloha všetkých súčastí projektu, optimalizácia pre vyhľadávače a internetový marketing.