Analýza efektivních klíčových slov pro kampaň

V této časti procesu se zabýváme hledáním těch "správných" klíčových slov, které Vám zajistí efektivní CTR (click-through rate) = tzn. míru prokliku. Je to poměr mezi počtem kliknutí na odkaz a počtem jeho zobrazení vyjádřený v procentech. součástí procesu je také monitoring konkurence, na základě kterého Vám navrhneme efektivní řešení pro úspěšnou kampaň. Na základě důkladné analýzy a s pomocí kvalitních nástrojů sestavíme kompletní seznam klíčových slov.

Vytvoření struktury kampaně

Každá kampaň je kolekce reklamních sestav. Reklamní sestava obsahuje jednu nebo více reklam, které se zaměřují na sadu klíčových slov, umístění nebo obojí. Naší analýzou a následným návrhem správné struktury kampaně dostanete flexibilní řešení pro Váš internetový marketing. Nabízíme Vám reklamní sestavy pro tyto specifické oblasti: 
  • hlavní klíčová slova konkurence
  • nejčastěji používaná klíčová slova
  • specifická klíčová slova pro konkrétní produkty
  • google search - návrh optimálního denního rozpočtu - cílem je nejvyšší nejrychlejší návratnost investicí a následný zisk
  • search partners - specifická kampaň podle geolokace
  • dayparting - optimální načasování reklamy - cílený marketing na určitou hodinu
  • content network - různá nastavení kampaně s tím, že klíčovým faktorem je typ distribuční sítě
Strategii měníme a vylepšujeme během celého procesu. Výsledkem je přehledný reporting a zvýšení počtu návštěvníků.