Vytváříme webové projekty postavené na špičkové platformě Drupal. Při jejich vývoji využíváme konstruktivní myšlení, agilní přístup a níže uvedený precizní postup práce:

 

  • Zahájení projektu - vize, rozsah, studie a návrh realizace projektu, předpokládané náklady a datum ukončení projektu, tvorba "wireframe" a "meme map", spracování počátečních funkčních a technických požadavků.
  • Implementace a tvorba funkcionality - naplnění primárních požadavků na projekt, technické požadavky a funkcionalita splněná na 75%, testovací verze projektu je k nahlédnutí a je vydaná první vývojová verze projektu.
  • Grafický design a tvorba šablony - grafické zpracování projektu, doladění na základě dodatečných požadavků klienta.
  • Testování a spuštění - testování alfa, beta verze a vydání stabilní verze. Přesun na doménu se souhlasem klienta, všechny požadavky funkcionality a grafického zpracování jsou splněny a doba na realizaci projektu uplynula.